Hợp tác xã Phương Mai

Hợp tác xã Phương Mai

  •  Số 11 ngõ 107, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0988299458
  •  htxphuongmai@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu