Trạm chăn nuôi và thú y Quảng Uyên

Trạm chăn nuôi và thú y Quảng Uyên

  •  Hoà Trung, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng
  •  0393959356
  •  tramcntyqu@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Vận tải Thương mại

Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu