Nông Trung Hiếu

Nông Trung Hiếu

  •  Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng
  •  0989334289
  •  trunghieuta@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Thạc sĩ

Lĩnh vực tư vấn


Trồng trọt

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Ứng dụng khoa học công nghệ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Huyện Bảo Lạc, Huyện Thông Nông, Huyện Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Huyện Hoà An, Huyện Thạch An, Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Làm các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên 6 loại cây trồng: Ngô, lúa, rau, lạc, mía, sắn, so sánh năng suất với sản xuất truyền thống của địa phương, tạo ra sản phẩm an toàn, cải tạo đất - Mục tiêu dự án: Đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về phân bón hữu...

Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Câu hỏi đã trả lời