Hoàng Đức Thiện

Hoàng Đức Thiện

  •  Số 103, Tổ 4, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0855103868
  •  nkh.thienhd@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Kĩ sư

Lĩnh vực tư vấn


Trồng trọt

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Fffggg - Nông Thị Nhung

Câu hỏi đã trả lời