Đàm Văn Phú

Đàm Văn Phú

  •  0, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
  •  0984893581
  •  phutuong81@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Kĩ sư

Lĩnh vực tư vấn


Trồng trọt

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Câu hỏi đã trả lời