Hoàng Thanh Sơn

Hoàng Thanh Sơn

  •  46, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  •  0945930360
  •  hoangsonfsiv@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Thạc sĩ

Lĩnh vực tư vấn


Lâm nghiệp

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Câu hỏi đã trả lời