Nông Văn Hiến

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

Nông Văn Hiến

05/01/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa phương

- Tên xã: Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Nông Văn Hiến

  Di động: 0972457873

II. Thông tin cơ bản về sâu, bệnh dịch trên cây trồng

1. Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 8, quý III, năm 2018

Khí hậu mát mẻ, mưa nhiều, nhiệt độ trong bình từ 20-25 độC

2. Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính

- Cây lúa: Lúa bao thai lún, sinh trưởng và phát triển tốt, lúa đang thời kỳ đẻ nhánh

- Ngô: Đang giai đoạn 5-7 lá

- Cây ngắn ngày khác: Lạc đang giai đoạn 3-5 lá

3. Các loại sâu, bệnh trong kỳ: Tháng 7 đến tháng 8, quý III, năm 2018

- Sâu hại: Sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa, sâu xám hại ngô, sùng đất hại lạc, kiến hại lạc

- Bệnh hại: Bệnh khô vằn, bạc lá hại lúa, bệnh héo xanh hại lạc

4. Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: Tháng 10, quý IV, năm 2018

- Sâu hại: Sâu cuốn lá, bọ xít hại lúa, sâu đục thân hại ngô

- Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, khô vằn lở cổ bông hại lúa, khô vằn hại ngô

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số cây trồng chính

1. Cây lúa vụ xuân:

- Loại sâu: Sâu cắn lá, bọ xít, sâu đục thân

- Loại bệnh: Bệnh đạo ôn

2. Cây lúa vụ mùa:

- Loại sâu: Sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít

- Loại bệnh: Bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, lở cổ bông

3. Ngô vụ xuân: 

- Loại sâu: Sâu xám, rệp

- Loại bệnh: Bệnh khô vằn

4. Nhóm cây ăn quả có múi:

 - Loại sâu: Sâu đục cành, bọ xít, sâu vẽ bùa

- Loại bệnh: Thối rễ, chảy gôm

5. Nhóm cây ăn quả khác

- Loại sâu: Bọ xít, ong, dơi

- Loại bệnh: Mốc sương, Thán thư

6. Cây đậu đỗ các loại:

- Loại sâu: Sâu cuốn lá, sùng đất, kiến

- Loại bệnh: Héo xanh, gỉ sắt, thối rễ

7. Cây thực phẩm:

- Loại sâu: Sâu xám

- Loại bệnh: Héo xanh

8. Cây rau các loại

- Loại sâu: Rệp, sâu cắn lá, bọ xit

- Loại bệnh: Thối rễ, vàng lá

9. Cây lâm nghiệp

- Loại sâu: Sâu róm

- Loại bệnh: Phấn trắng

IV. Thông tin tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng khác

- Khoai tây: Sâu xám, rầy xanh, kiến, thối thân. Thời gian phát triển từ tháng 12 đến tháng 2

- Thuốc lá: Sâu xám, sâu cắn lá. Thời gian phát triển từ tháng 3 đến tháng 4

 

Hình ảnh tin tức

Bình luận