Vi Thị Hợp

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Quý Quân, huyện Hà Quảng

Vi Thị Hợp

05/01/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Quý Quân, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa bàn

- Tên xã: Xã Quý Quân, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Vi Thị Hợp

 Điện thoại: 0356238750

II. Thông tin cơ bản về sâu, bệnh dịch trên cây trồng

* Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 9, quý III, năm 2018

Khí hậu thời tiết nắng, mưa xen kẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng phát triển cây trồng, mưa nhiều gây ngập úng cây trồng

* Tình hình sinh trưởng và phát triển cây trồng chính:

1. Cây lúa: Tình hình cây lúa mùa, sinh trưởng phát triển bình thường

2. Cây ngô: Cây sinh trưởng phát triển bình thường

* Các loại sâu bệnh trong kỳ: Tháng 8 đến tháng 9, quý III, năm 2018

1. Sâu hại: Sâu cắn lá, sâu đục thân, rầy

2. Bệnh hại: Bạch lá, đạo ôn

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: quý IV, năm 2018

1. Sâu hại: Sâu đục thân hại lúa, sâu cuốn lá, bọ xít

2. Bệnh hại: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số loại cây trồng chính

1. Lúa vụ xuân:

- Loại sâu: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ rầy, bọ xít

- Loại bệnh: Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn

2. Lúa vụ mùa:

 - Loại sâu: Sâu cuốn lá nhỏ, cuốn lá lớn, sâu đục thân

 - Loại bệnh: Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá

3. Ngô vụ xuân:

 - Loại sâu: Sâu róm, sâu đục thân

 - Loại bệnh: bệnh khô vằn

4. Nhóm cây ăn quả có múi:

 - Loại sâu: Sâu vẽ bùa, rệp

 - Loại bệnh: chảy gôm

5. Nhóm cây ăn quả khác

 - Loại sâu: Sâu cắn lá, bọ xít, ong

 - Loại bệnh: Thán thủ

6. Cây đậu đỗ các loại:

 - Loại sâu: Bọ xít, rầy, sâu xám

 - Loại bệnh: Héo xanh, đốm lá

7. Cây thực phẩm

 - Loại sâu: Sâu róm

 - Loại bệnh: Héo xanh

8. Cây rau các loại:

 - Loại sâu: Rệp, sâu cắn lá, bọ xít

 - Loại bệnh: Thối rễ

9. Cây lâm nghiệp

 - Loại sâu: Sâu róm

 - Loại bệnh: Phấn trắng

IV. Thông tin tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng khác:

- Thuốc lá: Sâu xám, héo rũ, đốm lá. Phát triển từ tháng 2 đến tháng 5

- Bắp cải: Sâu cắn lá, rệp. Phát triển từ tháng 12 đến tháng 2

 

Hình ảnh tin tức

Bình luận