Nguyễn Thị Hường

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

Nguyễn Thị Hường

04/01/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại địa bàn xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa bàn

- Tên xã: Xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Nguyễn Thị Hường

  Điện thoại: 0394642082

II. Thông tin cơ bản về sâu, bệnh dịch trên cây trồng

* Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 8, quý III, năm 2018

Khí hậu mát mẻ, có mưa nhiều, nhiệt độ trung bình 24 - 26 độ C, độ ẩm trung bình 80%.

* Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính:

 1. Cây lúa: Sinh trưởng phát triển tốt, cây đang giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái

 2. Cây ngô: Sinh trưởng phát triển tốt, cây đang giai đoạn 5-7 lá

 3. Cây ngắn ngày khác: Khoai lang, Lạc.

* Các loại sâu bệnh trong kỳ (vụ): Tháng 7 đến tháng 8, quý III, năm 2018

 1. Sâu hại: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, châu chấu, sâu xám hại lúa, lạc

 2. Bệnh hại: Khô vằn, đạo ôn, bạc lá hại lúa, bệnh héo xanh hại lạc

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: Tháng 10, quý IV, năm 2018

 1. Sâu hại: Rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, kiến, chuột, châu chấu

 2. Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, khô vằn, phấn trắng

III. thông tin tình hình sâu bệnh trên một số cây trồng chính

1. Lúa vụ xuân

- Loại sâu: Sâu cuốn lá, bọ xít, sâu đục thân, châu chấu

- Loại bệnh: Bệnh bạc lá, lở cổ rễ, đạo ôn

2. Lúa vụ mùa

- Loại sâu: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít, rầy

- Loại bệnh: Bệnh bạc lá, lở cổ bông, khô vằn

3. Ngô vụ xuân

- Loại sâu: Sâu xám, sâu đục thân, châu chấu, chuột

- Loại bệnh: Bệnh khô vằn

4. Nhóm cây ăn quả có múi

- Loại sâu: Sâu đục cành, sâu đục thân, rệp muội

- Loại bệnh: Chảy gôm, thán thủ

5. Nhóm cây ăn quả khác

- Loại sâu: Bọ xít, sâu đục cành, rệp sáp, ong, dơi

- Loại bệnh: Thán thủ, phấn trắng

6. Cây đậu đỗ các loại:

- Loại sâu: Sâu cuốn lá, rệp, bọ xít

- Loại bệnh: Phấn trắng, đốm lá, gỉ sắt

7. Cây thực phẩm

- Loại sâu: Sâu róm, kiến, sâu xám, chuột

- Loại bệnh: Héo xanh, mốc sương

8. Cây rau các loại:

- Loại sâu: Sâu cắn lá, rệp, bọ xít, ốc sên

- Loại bệnh: Thối rễ

9. Cây lâm nghiệp

- Loại sâu: Sâu róm

- Loại bệnh: Phấn trắng

Hình ảnh tin tức

Bình luận