Đàm Việt Hùng

Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng

Đàm Việt Hùng

Xã Chu Trinh, Tp Cao Bằng

13/12/2018

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích

Nội dung bản tin

Thông tin cơ bản về địa phương, ĐKTN, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của Xã Chu Trinh

I. Thông tin cơ bản về địa phương:

- Tên Xã, huyện: Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng

- Địa chỉ trụ sở của tổ chức: Cốc Gằng - Chu Trinh - TP Cao Bằng

- Điện thoại cố định: 02063. 755 899         - Email: ubnd.xachutrinh.cb@gmail.com

- Họ tên Bí thư: Phương Thị Thế

- Họ tên Chủ tịch: Đàm Việt Hùng

- Lãnh đạo phụ trách nông nghiệp: Đàm Việt Hùng

   + Di động: 0911. 022 688                  + Email: hungdv.tp@caobang.gov.vn

II. Thông tin chi tiết về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng.

- Diện tích: 17km2

- Dân số: 2.083 người

- Vị trí địa lý: Tây giáp phường Duyệt Trung; Đông giáp xã Hông Nam; Bắc giáp xã Hà Trì; Nam giáp xã Lê Chung

- Các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao

- Số lượng đơn vị hành chính: 9 thôn

- Đặc điểm môi trường: Không khí trong sạch, núi rừng là chính

- Đặc điểm khí hậu: Chia thành 4 mùa, mùa đông rét lạnh

- Đặc điểm mùa hè: Nắng, nóng khô

  Nhiệt độ trung bình: Từ 21 độ C đến 28 độ C

- Đặc điểm mùa đông: Rét đậm

  Nhiệt độ trung bình: Từ 8 độ C đến 13 độ C

- Đặc điểm thổ nhưỡng: Đất phì nhiêu màu mỡ, thường thiếu nước.

Hình ảnh tin tức

Bình luận