Hoàng Văn Nhanh

Đất Lũng Pìa, Thu Vài

Nhà nông: Hoàng Văn Nhanh

Địa chỉ: Lũng Riệc - Xã Quốc Toản - Huyện Trà Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất rẫy 2 vụ ngô

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Chưa có cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia sử dụng

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ
07/08/2019 10:05
Đất tốt