Triệu Văn Quyền

Đất xã Cảnh Tiên, huyện Trùng Khánh

Nhà nông: Triệu Văn Quyền

Địa chỉ: Thềnh Khê - Xã Cảnh Tiên - Huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất ruộng lúa, sản xuất 1 vụ/ năm

Ruộng nước, đất tốt cho năng suất cao

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Hình ảnh thửa đất

Bình luận