Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng

UBND xã Nội Thôn

04/01/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa bàn

- Tên xã: xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Trương Thị Thèn

  Điện thoại: 0372439791

II. Thông tin cơ bản về sâu, bệnh dịch trên cây trồng

* Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 8, quý III, năm 2018

Khí hậu mát mẻ, có mưa nhiều, nhiệt độ trung bình từ 24 - 26 độ C, độ ẩm trung bình 80%

* Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính:

1. Cây ngô: Sinh trưởng và phát triển tốt, cây đang giai đoạn vun

2. Cây ngắn ngày khác: Khoai lang, lạc

* Các loại sâu, bệnh trong kỳ (vụ): Tháng 7 đến tháng 8, quý III, năm 2018

1. Sâu hại: Sâu cuốn lá nhỏ, châu chấu, sâu róm

2. Bệnh hại: Khô vằn, héo xanh hại lạc

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: Tháng 9 -10, quý III + IV, năm 2018

1. Sâu hại: Châu chấu hại ngô, sâu gai

2. Bệnh hại: Khô vằn

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số loại cây trồng chính

1. Ngô vụ xuân: 

 - Loại sâu: Sâu gai, sâu đục thân, sâu xám

 - Loại bệnh: Bệnh khô vằn

2. Nhóm cây ăn quả có múi

 - Loại sâu: Bọ xít, sâu đục thân

 - Loại bệnh: Rệp

3. Nhóm cây ăn quả khác

 - Loại sâu: Sâu cuốn lá, rệp

 - Loại bệnh: Phấn trắng, gỉ sắt

4. Cây đậu đỗ các loại

 - Loại sâu: Sâu róm, chuột

 - Loại bệnh: Héo xanh, mốc sương

5. Cây thực phẩm:

 - Loại sâu: Sâu róm, kiến

 - Loại bệnh: Héo xanh, mốc sương

6. Cây rau các loại:

 - Loại sâu: Sâu cuốn lá, rệp, bọ xít, ốc sên

 - Loại bệnh: Thối rễ

7. Cây lâm nghiệp

 - Loại sâu: Sâu xám

 - Loại bệnh: Phấn trắng

IV. Thông tin tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng khác

Gừng trâu: Bệnh thối củ, thán thủ từ tháng 8 -10 hàng năm.

 

Hình ảnh tin tức

Bình luận