Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 12 năm 2018

Đài KTTV Tỉnh Cao Bằng

18/12/2018

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích

Nội dung bản tin

Thông báo khí tượng thuỷ văn tháng 12/2018 tại Tỉnh Cao Bằng

I - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 12 NĂM 2018

1 - Khí tượng:

Trong tháng có 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 06, 16, 22 và một đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 18.

Thời tiết từ (ngày 01-07) và thời kỳ cuối tháng phổ biến ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày nắng hanh. Đêm và sáng trời lạnh (vùng núi cao trời rét).

Những ngày khác đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ ở nhiều nơi, trưa chiều giảm may hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Xem thêm tại: http://tnmtcaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tai-nguyen-nuoc-Khi-tuong-thuy-van-va-Bien-doi-khi-hau/Thong-bao-khi-tuong-thuy-van-thang-12-nam-2018-3414

Hình ảnh tin tức

Bình luận