Cam Đức Thụ

Đất trông trọt

Nhà nông: Cam Đức Thụ

Địa chỉ: Chu trinh - Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Gia đình tôi có một khu đất gần nguồn nước rất thuận lợi cho các nhà đầu tư làm mô hình chăn nuôi truồng trại V.A.C do gia đình ko đủ điều kiện làm  mời quý nhà đầu tư khảo sát hợp tác

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Chưa có cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia sử dụng

Hình ảnh thửa đất

Bình luận