Nông Thị Loan

Đất - Kha Rào, Khánh Xuân, Bảo Lạc

Nhà nông: Nông Thị Loan

Địa chỉ: Kha Rào - Xã Khánh Xuân - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất trồng cây nông nghiệp tốt, đất ruộng sản xuất lúa 1 vụ / năm

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Chưa có cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia sử dụng

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 13:56
Mình chuyên cung cấp các loại phân bón chuyên ngô, chuyên lúa Thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà, bò Ai có nhu cầu liên hệ Việt 0946788118