Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng

02063 954 949

02063 950 319

caobang@moj.gov.vn

17/04/2019

Cơ quan cấp tỉnh

Thông tin chi tiết về cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương

Thủ trưởng đơn vị: Đặng Văn Huy, Chức vụ: Cục trưởng
Vai trò nhiệm vụ chính trong công tác liên kết:

Thông tin các chủ trương chính sách mới của nhà nước

Đầu mối liên hệ: Hà Thị Thu Hương, Chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Điện thoại: 0982 091 875, Địa chỉ email: huonghtt.cbg@moj.gov.vn

Hình ảnh